Wzrosty i obroty

Analiza danych na temat zanotowanych przez dostawców złączy wzrostów i spadków sprzedaży dla złączy sygnałowych w ostatnich trzech latach potwierdza wcześniejsze analizy na temat niezłej kondycji rynku w porównaniu do pozostałych sektorów (rys. 3). O ile rok 2009 nie wygląda na wykresie najlepiej, o tyle kolejne dwa lata charakteryzowały się sporymi wzrostami sprzedaży.

Spadki obrotów w 2009 roku dotknęły w zasadzie większość firm dystrybucyjnych i dla tego okresu zaskakujące byłoby, gdyby ich w branży złączy nie było. Niemniej i tak w tych ciężkich czasach kilkanaście procent firm miało duże wzrosty powyżej 50%. Jest to albo wynik tego, że właśnie wówczas wchodzili na rynek, albo ich portfolio produktów ogranicza się do wąskiej specjalistycznej grupy odpornej na rynkowe zawirowania.

Lata 2010 i 2011 to dla złączy czas rynkowego odbicia i to znacznego, co widać po bardzo dobrych wynikach za rok ubiegły. Mimo dużej konkurencji i niekorzystnych zmian w biznesie związanym z produkcją wiązek, niepewnością w gospodarce, wahaniami kursów walut i wysokich cenach surowców, dystrybutorzy zanotowali dobre lub bardzo dobre wyniki.

W podobnym tonie oceniane były przez firmy ostatnie miesiące 2011 roku i początek 2012 (rys. 4). Zdaniem ponad połowy specjalistów miesiące te były dość dobre, a kolejne 17% oceniło je jako nawet bardzo dobre. Natomiast czy sumaryczne 27% głosów z opiniami, że sprzedaż była słaba lub nawet relatywnie do wcześniejszych miesięcy spadała, można odczytywać jako zapowiedź pogorszenia nastrojów rynkowych?

Rys. 9. Ilustracja, dla których typów złączy sygnałowych jest na rynku największa konkurencja (A), które przynoszą największe dochody (B) i na które jest na rynku największy popyt (C)

Po części zapewne tak, bo informacje płynące z gospodarki także mówią o pogarszających się nastrojach, cięciach wydatków i redukcjach funduszy. Przełom roku to też okres, kiedy handel i biznes zamiera z uwagi na święta, rozliczenia i remanenty oraz na zimowe wakacje. Czerwony i pomarańczowy kolor na wykresie jest zatem trochę niepokojący, natomiast czy przerodzi się w trwały trend, czy też jest to chwilowe wahnięcie, okaże się zapewne na początku wiosny.

Na rysunku 5 pokazane zostały zadeklarowane przez firmy wymienione w tabelach obroty ze sprzedaży złączy sygnałowych. Ponieważ podział rynku na część sygnałową i silnoprądową jest trochę sztuczny, a granice obu części są niemożliwe do wyraźnego wyznaczenia, na podane na wykresie dane trzeba patrzeć przez pryzmat analizy ich struktury, a nie konkretnych wartości.

Z danych wynika, że statystycznie co trzeci dostawca złączy sygnałowych może pochwalić się sprzedażą od 1 do 5 mln złotych rocznie, ale tylko co trzydziesta firma ma obroty większe niż 5 mln. Kolejna duża grupa na wykresie obejmuje firmy z obrotami dla złączy sygnałowych na poziomie 100–250 tys. zł rocznie.

Zapewnie pierwsza wymieniona grupa najlepiej charakteryzuje większe firmy oraz dostawców specjalizujących się w opisywanej tematyce, ta druga wszystkich tych, dla których złącza sygnałowe są dodatkiem. Ogólnie wyniki są niezłe, przekonujące po raz kolejny, że złącza dla rynku dystrybucji elektroniki to taki produkt stabilizujący wyniki i dobrze uzupełniający biznes.

Tabela 2. Przegląd ofert krajowych dostawców złączy sygnałowych

Taki wniosek nasuwa się po przyjrzeniu się, jak dużą część biznesu dla dystrybutorów tworzą złącza lub innymi słowy, ile firmy mają z nich procentowo przychodów (rys. 6). Zgodnie z wynikami badania ankietowego dla blisko 60% firm produkty te tworzą maksymalnie 10% obrotów, a dla kolejnych 20% maksymalnie 25%. Co więcej, tylko 3% firm zadeklarowało, że udział omawianych elementów jest dla nich na tyle duży, że można mówić o specjalizacji.

Wnioski z tego są takie, że złącza sygnałowe stanowią mniejszy podzbiór całego rynku tych wyrobów i niewielu producentów i dystrybutorów specjalizuje się w tej tematyce. Przykładem pozytywnym może być tu firma Samtec i jej reprezentanci, ale w typowej sytuacji omawiane elementy to dodatek, ważny, cenny z uwagi na kompletność oferty, ale z punktu widzenia dochodów niekoniecznie już wiele znaczący. Bo spore obroty na złączach, jakie widać na wykresach, też trzeba odnieść do wyższych cen elementów elektromechanicznych w porównaniu do innych grup towarowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również