Urządzenia mobilne

Ważną częścią rynku jest też sprzęt mobilny, a więc głównie drukarki przeznaczone do tworzenia etykiet dla przewodów, szafek instalacyjnych, komponentów i innych urządzeń, które są montowane w miejscu docelowym. Są one też wykorzystywane przez pracowników serwisu i służby utrzymania ruchu.

Znaczenie sprzętu do identyfikacji produktów dla biznesu firmy

Co czwarta firma specjalizuje się w zakresie materiałów oraz urządzeń do znakowania i oznaczania, a dla blisko połowy jest to wprawdzie nie główna, ale nadal istotna część biznesu. W porównaniu do wielu innych sektorów rynku i grup produktów omawianych w raportach "Elektronika" stopień specjalizacji można uznać za wysoki, bo czerwone pole na wykresie bardzo rzadko przekracza 20%. Dowodzi to istoty zagadnień związanych z identyfikacją produktów, ale też tego, że zastosowania w elektronice są raczej mniejszą częścią dużej aktywności związanej z przemysłem. Wiele sprzętu takiego jak drukarki etykiet lub znakowarki ma charakter uniwersalny i jest stosowanych w różnych miejscach produkcji serwisu, obsługi technicznej i innych, stąd firmy zajmujące się przedmiotową tematyką często mają bardzo szeroki krąg odbiorców. Ułatwia im to osiągnięcie specjalizacji.

W ostatnich latach taki sprzęt stał się bardzo przystępny cenowo, a możliwości techniczne w zakresie drukowania są zaawansowane. Bazują one na kasetach z taśmą oznacznikową o różnych właściwościach lub etykietach w postaci pasków, co jest cechą charakterystyczną tych rozwiązań. Takie drukarki znaleźć można w ofertach producentów złączy, komponentów automatyki przemysłowej, a także u specjalizowanych producentów drukarek.

Materiały

Poza urządzeniami ważną część rynku tworzą materiały eksploatacyjne niezbędne do drukarek, takie jak papier w rolkach, etykiety samoprzylepne, tusze, taśmy barwiące. Są one sprzedawane przez wiele firm handlowych, a dodatkowo wielu producentów przyjmuje w biznesie strategię dostarczania tanich urządzeń, nierzadko bez zysku i odbijania sobie marży w wysokich cenach materiałów.

Swobodę wyboru użytkownika ogranicza się za pomocą metod technicznych, czego przykładem może być chip zliczająco-autoryzujący, wysokimi parametrami technicznymi materiałów takich jak tusze, których nie da się łatwo zastąpić zamiennikami lub poprzez umowy handlowe.

Główne problemy rynku drukowania i oznaczania

Za największe problemy rynku znakowania i oznaczania uznano silną konkurencję wynikającą z obecności wielu firm zajmujących się tą tematyką oraz relatywnie dużego portfolio produktowego w zakresie drukowania i oznaczania. Na drugim miejscu znalazło się kryterium związane z brakiem dostatecznej orientacji klientów w dostępnych na rynku możliwościach technicznych urządzeń, korzyściach w produkcji i podobnych zagadnieniach związanych z włączeniem tych urządzeń w proces produkcyjny. Brak takiej orientacji skutkuje tym, że wybór urządzenia nierzadko jest nieoptymalny w stosunku do pełnionego zadania, a nowości przebijają się na rynku znacznie trudniej, niż wynikałoby to z ich funkcjonalności i potencjału technicznego. Niedostateczna świadomość dotyczy też zagadnień związanych z całościowym patrzeniem na znakowanie, a więc nie tylko przez pryzmat inwestycji, ale także kosztów integracji, eksploatacji, materiałów oraz korzyści wynikających z posiadania systemu identyfikacji produktów.

Asortyment etykiet przeznaczonych do znakowania produktów jest ogromny. Różnią się one wielkością, kształtem i kolorem, rodzajem materiału (w tym odpornością na narażenia). Są też wersje specjalizowane pod kątem oznaczania kabli, rozdzielnic elektrycznych, a więc miejsc instalacji oraz o określonej funkcjonalności, np. odporne na manipulację.

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również