Znakowanie

Znakowarki różnią się typem obsługiwanego materiału, rozdzielczością i wielkością pola roboczego. W porównaniu do drukarek etykiet jest to sprzęt znacznie droższy, jeśli chodzi o koszty inwestycyjne, ale równocześnie niewymagający stałego ponoszenia wydatków na materiały. Bazują na różnych technologiach, np. mikroudarowej, ink-jet (atramentowej), mechanicznej (grawerskiej) oraz laserowej.

Technologie te wybierane są pod kątem materiału, na który oznaczenie ma być naniesione, w tym jego twardości, wymaganej trwałości oznaczenia, wielkości nadruku, wydajności procesu, rozdzielczości i podobnych czynników. Jest ich dość dużo, przez co wybór danej technologii musi zostać gruntownie przemyślany.

Aktualna koniunktura na rynku (w 2018 r.)

Aktualna koniunktura na rynku, a więc w trzecim kwartale 2018 roku, została oceniona identycznie jak dane dotyczące całego ubiegłego roku. Innymi słowy, w zakresie warunków biznesowych nic się nie zmienia i cały czas sytuacja sprzyja rozwojowi biznesu. Dane pokazane powyżej są jeszcze bardziej istotne, bo w ciągu ostatnich miesięcy pogorszyły się wskaźniki koniunktury przemysłowej w Niemczech, a na rynku krajowym przybyło problemów związanych z brakami kadrowymi, dużymi inwestycjami budowlanymi. Wygląda na to, że tradycyjnie obszar przemysłu i elektroniki na takie wydarzenia nie reaguje, a maksymalne możliwe kłopoty to nieco mniejsze tempo rozwoju. Takie obserwacje w zakresie wyjątkowo dużej odporności elektroniki na problemy można było mieć przy wielu wcześniejszych zawirowaniach biznesowych.

Podobnie duża rozpiętość cech dotyczy wykonania znakowarek, które mogą być dużymi urządzeniami przeznaczonymi do integracji z linią produkcyjną i infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, a więc sprzętem o dużej wydajności i działającymi automatycznie. Drugą kategorię tworzą urządzenia o wielkości pozwalającej na postawienie ich na biurku, często półautomatyczne lub wymagające obsługi ręcznej.

Jest też sprzęt przenośny umożliwiający nanoszenie oznaczeń na duże elementy. Z racji specyfiki rozwiązań stosowanych w elektronice, a więc tego, że nadruki są zwykle małej wielkości, w tym obszarze wykorzystywane są głównie znakowarki laserowe lub identyfikację zapewniają etykiety.

Laser dobry na wszystko

Systemy laserowe w przemyśle są codziennością i służą jako baza precyzyjnych obrabiarek, zgrzewarek i podobnych maszyn. Obróbka polegająca na cięciu lub spajaniu wymaga zwykle źródeł dużej mocy, a więc najczęściej laserów gazowych CO2, które zapewniają znakomite parametry, ale są duże i kłopotliwe w wykorzystaniu w małych systemach.

Znakowanie wymaga mniejszej mocy światła, dlatego w tych urządzeniach stosuje się lasery półprzewodnikowe. Ich atutem jest prostota, trwałość i wysoka precyzja zapewniająca możliwość skupienia wiązki i osiągnięcie dużej rozdzielczości.

Warunki biznesowe panujące w 2017 roku na rynku drukowania i oznaczania produktów

Przeważająca większość pytanych przez nas specjalistów odpowiedziała, że ubiegły rok był dla biznesu związanego ze znakowaniem i oznaczaniem produktów dobry lub nawet bardzo dobry, a całość oceny pokazanej na wykresie ma jednoznacznie pozytywny wygląd. Z pewnością ma w tym udział dobra sytuacja w przemyśle, jaka była w zeszłym roku oraz doskonała sytuacja u naszych sąsiadów z Europy Zachodniej. 2017 rok był też okresem, gdy zakończyła się stagnacja w inwestycjach, w tym też tych związanych z budownictwem i transportem. Cały czas w branży przemysłowej widoczne jest zainteresowanie podnoszeniem jakości, a coraz więcej krajowych firm współpracuje z partnerami zagranicznymi jako eksporterzy lub usługodawcy. Powyższy wykres jest dowodem, że te procesy przekładają się na dobrą sytuację ekonomiczną wielu firm branżowych.

Wysoką moc emisji zapewnia połączenie emitera diodowego z rezonatorem światłowodowym (tzw. laser światłowodowy lub włóknowy). Lasery takie są znakomitym źródłem promieniowania pracującym impulsowo o małych wymiarach co ułatwia tworzenie sprzętu o niewielkich wymiarach np. do postawienia na stanowisku roboczym.

Lasery światłowodowe zapewniają przy pracy impulsowej dużą moc, a więc także szybkość i wydajność nanoszenia oznaczeń. Szybko zdobywają rynek, bo zapewniają dobrą jakość i trwałość oraz nie wymagają kupowania materiałów eksploatacyjnych. Jedyną barierą, z jaką urządzenia te muszą się zmierzyć, to dość wysoka cena, wymagająca od producenta działania w odpowiednio dużej skali, aby kupno się opłaciło.

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również