Oprogramowanie

Można uogólnić, że każda znakowarka i drukarka etykiet jest dostarczana z oprogramowaniem ułatwiającym tworzenie wydruków, niemniej jego możliwości, zarówno wbudowane w urządzenie i pracujące na pececie, potrafią znacznie się różnić. Funkcje takiego oprogramowania zależą od stopnia samodzielności urządzenia drukującego.

Te najprostsze wymagają połączenia z komputerem i on odpowiada za cały proces tworzenia oznaczeń. Pracują wyłącznie w trybie graficznym, tym samym wymagają stałej współpracy z komputerem tworzącym graficzny obraz całej etykiety. Druga grupa to drukarki półautonomiczne pozwalające na współdziałanie z komputerem bądź pracę autonomiczną po wstępnym zaprogramowaniu z poziomu peceta.

Potencjał rynkowy grup produktów

Pytani w ankietach specjaliści wyraźnie wskazali na wysoki potencjał znakowarek laserowych w zakresie identyfikacji produktów z obszaru elektroniki przemysłowej i rozwiązań specjalistycznych. Rozwiązania laserowe zapewniają wysoką rozdzielczość oznaczeń, trwałość i niski koszt eksploatacji, a także to, że nie wymagają dodatkowej pracy ręcznej związanej z naklejaniem etykiet. W produkcji elektroniki liczy się też to, że tworzone przez taki sprzęt oznaczania są odporne na mycie, a znakowarkę można zintegrować w całość z linią produkcyjną. Znakowanie laserowe dla elektroników zapewnia też dużą rozdzielczość, a więc pozwala na nanoszenie małych oznaczeń.

Zwykle sprzęt taki wyposażony jest w klawiaturę, czasem też w wyświetlacz. Trzecia grupa to drukarki całkowicie autonomiczne często bez możliwości współpracy z komputerem, pozwalające dodatkowo na pełną edycję treści etykiety za pomocą własnej klawiatury i wyświetlacza. One mają najczęściej własny język programowania umożliwiający opis treści etykiety ciągiem rozkazów (np. kod paskowy opisywany jest poprzez określenie typu kodu, treści kodu, wymiarów kodu i lokalizacji na etykiecie).

Dają też dodatkowo możliwość zaprogramowania szablonów etykiet zawierających definicje stałych i zmiennych elementów wydruku. Integracja takich urządzeń w linii produkcyjnej i powiązanie z systemem bazodanowym (np. SAP) jest tu najprostsza, bo oprogramowanie produkcyjne wysyła do drukarki jedynie skrypt ze zmiennymi danymi, a etykiety są następnie drukowane bezpośrednio przez drukarkę w oparciu o zaprogramowany wcześniej wzór.

Dostawcy urządzeń i materiałów

Tabela 2. Dane adresowe do dostawców materiałów i urządzeń do znakowania i oznaczania

Na skutek znaczącego rozproszenia rynku oraz tego, że tematyka identyfikacji produktów dotyczy wielu rozłącznych branż liczba firm, które mają w ofertach omawiane urządzenia, jest duża. Często są to przedsiębiorstwa niekonkurujące ze sobą, gdyż ich aktywność skupia się na konkretnych i wąskich branżach. Dla dystrybutorów aktywność rynkową definiuje najczęściej powiązanie z reprezentowanym producentem.

Drukowanie i znakowanie często są powiązane w jakimś stopniu z resztą biznesu i raczej nie stanowią całkiem oderwanego od reszty pionu, raczej są przedłużeniem kompetencji i wiedzy w firmie w tym kierunku, efektem powiązania umową dystrybucyjną z dużym producentem takich urządzeń.

Większość dostawców urządzeń do znakowania i oznaczania sprzedaje też materiały eksploatacyjne, a także sprzęt pomocniczy jak skanery kodów kreskowych. Gdy zaangażowanie firmy w tytułowej tematyce jest duże, oprócz oferty handlowej pojawiają się usługi integratorskie w zakresie dostarczania sprzętu, rozwiązań i oznakowania, a czasem też usługi wynajmu.

Drukarki, urządzenia do znakowania i etykietowania oraz materiały sprzedaje też część dostawców katalogowych, a dokładniej firmy o ofercie ukierunkowanej na utrzymanie ruchu, automatykę albo aplikacje z pogranicza branż profesjonalnych i konsumenckich. Firmy te sprzedają z reguły prostszy sprzęt, w tym urządzenia mobilne.

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

W tabeli 1 prezentujemy skrócony przegląd ofert dostawców tytułowych urządzeń. Zawiera ona listę podstawowych funkcjonalności charakteryzujących urządzenia, takie jak drukarki, znakowarki, etykieciarki i pakowarki, co zapewnia wstępną orientację w rynku. W tabeli 2 zebrano dane kontaktowe do firm, które nadesłały wypełnione ankiety.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dystrybutorów urządzeń i materiałów do znakowania i oznaczania w Polsce.

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również