Tracebility, czyli panowanie nad produkcją elektroniki

| Technika

W języku potocznym modne jest ostatnio słowo "ogarnianie". O kimś, kto ogarnia jakiś temat, mówimy, że panuje nad całością zagadnień z nim związanych od ogółu do szczegółu lub odwrotnie. Ogarnianie produkcji urządzeń elektronicznych jest niewątpliwie sporym wyzwaniem dla logistyków zajmujących się kompletacją dostaw podzespołów wykorzystywanych do produkcji, ustawianiem procesów i marketingiem. Ogarniająca wszystko Unia Europejska planuje wprowadzić obowiązek dokumentowania i archiwizowania wszystkich operacji związanych z produkcją. Czeka nas spore wyzwanie.

Tracebility, czyli panowanie nad produkcją elektroniki

Nowy standard

Rys. 1. Przykładowa macierz oceny ryzyka

Jak widać, z identyfikowalnością wiąże się szereg problemów, które powinny być w jakiś sposób uregulowane w postaci formalnej specyfikacji. Specyfikacja taka - IPC-1782, została sformułowana przez powołaną w tym celu grupę zadaniową. W dokumencie tym określono zasady stosowania identyfikowalności w odniesieniu do wyrobów elektronicznych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie operacje montażu elektronicznego i mechanicznego stosowane przy produkcji urządzeń elektronicznych. Kluczowe znaczenie ma jednak sam montaż elektroniki.

Punktem wyjścia była ocena ryzyka, określenie stopnia uciążliwości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia usterki. Brany był pod uwagę wpływ tych czynników na funkcjonowanie firmy. Przykładową macierz oceny ryzyka pochodzącą z dokumentu MIL-STD-88 przedstawiono na rysunku 1.

Jest oczywiste, że ilość danych zbieranych dla każdego możliwego procesu produkcyjnego będzie dla większości firm produkcyjnych zbyt duża. Lista takich danych powinna być tworzona z uwzględnianiem ryzyka związanego z potencjalnymi wadami produktu.

Rys. 2. Poziomy identyfikowalności specyfikacji IPC-1782

Jednocześnie dla ustalenia poziomu zbierania danych na potrzeby identyfikowalności zastosowano system klasyfikacji produktów IPC. W rezultacie w specyfikacji IPC-1782 zdefiniowano 4 poziomy zbiorów danych uwzględniające dane materiałowe oraz dane dotyczące procesu produkcyjnego. Krótkie podsumowanie przedstawiono na rysunku 2.

Pola macierzy oceny ryzyka z rysunku 1 opisane jako "Low", "Medium", "Serious" i "High" odpowiadają czterem poziomom identyfikowalności określonym w specyfikacji IPC-1782, a więc: "Class 1", "Class 2", "Class 3" i "Class 3 Space". W każdym przypadku odwzorowania te są dostarczane jako wytyczne. Jednocześnie będą występowały pewne różnice zależne od historii i charakteru produktu oraz rynku, na którym jest sprzedawany.

Poziomy określone dla identyfikowalności materiałowej i procesowej mogą być często różne, przy czym wyjątki są definiowane i uzgadniane pomiędzy producentem i właścicielem produktu. Wszystkie niejasności zostają tym samym rozwiane.