Firmy - ranking

Krajobraz firm na rynku obwodów drukowanych nie zmienia się często, większość z firm wymienianych w tabelach jest obecna w branży od dawna lub nawet od bardzo dawna, gdyż nierzadko przedsiębiorstwa te powstały ponad 20 lat temu. Zmiany na minus, jak na przykład likwidacja firmy ZEG, która istniała wiele lat i miała ugruntowaną pozycję na rynku, są szeroko komentowane i analizowane przez resztę firm. Mimo naturalnej konkurencji, daje się powiedzieć, że przedsiębiorstwa omawiane w raporcie tworzą jakąś wspólnotę biznesową i z pewnością się znają.

Zniknięcie z rynku ZEG-u było wynikiem silnej konkurencji na rynku krajowym oraz również wzrastającej roli importu obwodów drukowanych z Chin. Można zaryzykować twierdzeniem, że ZEG stał się pierwszą ofiarą tego importu. Na rysunku 12 pokazano zestawienie obrazujące, jaką część obrotów firmy uczestniczące w tym zestawieniu uzyskują z płytek drukowanych. 43% firm można uznać za wysokospecjalizowanych dostawców płytek drukowanych, którzy koncentrują się praktycznie tylko na tej działalności.

Wojciech Bielak

prezes Wojart Elektronika

  • Jakie zjawiska odpowiedzialne są za rozwój rynku PCB?

Jest ich wiele, ale można wyróżnić te niezależne bezpośrednio od działań biznesowych, takie jak kursy walut, pozwalające zachować korzystny poziom cenowy pomiędzy płytkami produkowanymi w kraju i z importu, czy poprawiającą się koniunktura ekonomiczna, mającą bezpośrednie przełożenie na popyt na elektronikę.

Są i takie, które wynikają bezpośrednio z działań przedsiębiorców, czy to zrzeszonych w izbie gospodarczej i walczących np. o kontyngenty wolne od opłat celnych, na podstawowe materiały używane do produkcji, czy wyrażające się np. w realizacji planów inwestycyjnych, choć częściowo skorygowanych.

  • Jaki jest aktualny popyt?

Tendencje, które można było obserwować na rynku obwodów drukowanych w II-IV kwartale 2010 roku z całą pewnością możemy zaliczyć do wzrostowych. Popyt rośnie, jednakże po nieudanych latach 2008-2009 wiele zakładów produkcyjnych z pewnością ma wolne moce produkcyjne. Czy utrzymujący się trend dobrej koniunktury pozwoli na wypełnienie tych luk i może doprowadzi również do odbudowania stanów załogowych tego niestety nie wiem, ale optymizm na rynku wzrasta, a to dobry prognostyk.

Pozostała część przedsiębiorstw sprzedaż obwodów uzupełnia czymś innym. Dla 30% płytki są niewielkim dodatkiem, przynoszącym co najwyżej 20% sprzedaży. Zapewne w tej grupie znajdują się firmy importujące obwody drukowane. Omawiane zestawienie można też traktować jako znak, w jakiej części branża utrzymuje swój pierwotny charakter, a w jakiej biznes PCB został uzupełniony o inne aspekty kompleksowej usługi EMS.

Wydaje się, że z dużym przybliżeniem można przyjąć, iż odpowiadają temu dwa środkowe przedziały na rysunku 12, czyli co czwarta firma z niniejszego zestawienia łączy produkcję PCB z innymi usługami produkcyjnymi. Ostatnie pytanie w ankietach dotyczyło oceny, którzy producenci obwodów drukowanych mają na rynku najsilniejszą pozycję i mogą być uznawani za liderów.

Zestawienie zebranych opinii pokazane zostało na rysunku 13 - pytani specjaliści nie mieli wątpliwości, że trzy pierwsze miejsca należą się firmom Techno-Service, Eldos i Hatron, przy czym warto zauważyć, że pozycje 1 i 2 różnią się minimalnie między sobą, co można odczytywać, że obie te firmy zajmują na rynku takie samo miejsce. Poza zaznaczonymi na wykresie czterema firmami, cała reszta zgrupowana w kategorii "inne" zajęła tylko 11%. W sensie postrzegania marek można odczytywać to tak, że mamy na rynku kilku (3-4) wyrazistych liderów, będących punktem odniesienia i doskonale znanych przez całą branżę, dla których reszta tworzy mało wyróżniające się tło.

Zestawienie w tabelach

Tabela 4. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Uzupełnieniem analizy rynku jest zestawienie w tabelach zawierające przegląd ofert i możliwości poszczególnych producentów. W stosunku do poprzednich edycji naszego raportu, tym razem konstrukcja tabeli została uproszczona. Więcej miejsca poświęciliśmy na scharakteryzowanie potencjału firmy oraz stopnia jej zaangażowania w produkcję lub sprzedaż obwodów drukowanych, w mniejszym stopniu omawiając szczegóły techniczne związane z płytkami.

To dlatego, że gdy patrzy się na nasze wcześniejsze publikacje, widzi się, że wiele zamieszczanych tam charakterystyk firm, zwłaszcza w zakresie parametrów granicznych, nie różniło się znacząco od siebie. Dlatego opis w tym zakresie został skrócony do wymieniania, czy dane opcje lub możliwości są w ofercie lub czy ich nie ma, a w zamian dodane zostały pytania, które uwypuklają różnice pomiędzy ofertami i firmami. W efekcie poszczególne kolumny w tabelach 1 i 2 wyraźnie różnią się między sobą i tym samym szanse na to, że staną się one pierwszym ogniwem selekcji dostawcy, mogą być tym razem lepsze.

W tabeli 3 zamieszczamy tradycyjnie dane kontaktowe do firm, które przysłały nam wypełnione ankiety. Zestawienie obejmuje 30 firm, co pozwala uznać je za reprezentatywne i aktualnie obejmujące znakomitą część firm z tej branży. W poprzednich dwóch edycjach wzięło udział odpowiednio 26 i 20 firm. Dla zapewnienia większej przejrzystości zestawienia firmy, które zadeklarowały w ankietach, że nie mają własnych linii produkcyjnych i zajmują się importem płytek, zostały zaznaczone w tabeli 3 pochyłą czcionką.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu
ankietowym przeprowadzonym przez redakcję wśród krajowych dostawców obwodów drukowanych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty