ABB i IBM będą współpracować nad sztuczną inteligencją w przemyśle

| Gospodarka Artykuły

Firmy ABB oraz IBM podpisały porozumienie o współpracy mającej na celu zwiększenie obecności w dziedzinie technologii cyfrowych i Internetu - we wspólnym oświadczeniu ABB deklaruje połączenie swojej oferty cyfrowej z zakresu gromadzenia informacji i danych generowanych przez maszyny z wiedzą IBM-a dotyczącą sztucznej inteligencji, wykorzystywaną przez analityczne oprogramowanie Watson. Obie firmy wspólnie opracują i wprowadzą na rynek nowe produkty.

ABB i IBM będą współpracować nad sztuczną inteligencją w przemyśle

- Ta współpraca o silnym potencjale oznacza rzeczywiste wejście na kolejny poziom technologii przemysłowej, przekraczający możliwości obecnie działających systemów zbierających dane, który powiąże operacje przemysłowe i maszyny poprzez zbieranie i analizowanie danych w celu optymalizacji procesów i podejmowania działań umożliwiających poprawę wykorzystania czasu pracy oraz zwiększenie szybkości i wydajności pożądanej przez klientów ze świata przemysłu - powiedział szef ABB Ulrich Spiesshofer.

Przykładowo, zamiast manualnych inspekcji maszyn, firmy ABB i IBM zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję systemu Watson w celu wykrycia usterek za pośrednictwem analizy obrazów zbieranych w czasie rzeczywistym przez system ABB.

Firma ABB określiła technologię cyfrową, dzięki której maszyny komunikują się z centrami kontroli w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu przestojów, jako niezbędny czynnik wzrostu. Technologia ta odpowiada teraz za około 55% sprzedaży z produktów cyfrowych ABB. W ubiegłym roku firma podpisała umowę o strategicznym partnerstwie ze spółką Microsoft Corp w celu implementowania produktów cyfrowych między innymi w robotyce, pojazdach elektrycznych i energetyce odnawialnej.

źródło: Reuters