Struktura rynku

Rys. 12. Najpopularniejsi producenci zagraniczni obecni na rynku polskim

Pod hasłem wyświetlacze kryje się wiele różnych produktów, na tyle dużo, że nierzadko specjaliści mają problemy z ich jednoznacznym nazwaniem i postrzeganiem. Dlatego przed rozpoczęciem omawiania struktury rynku w podziale na poszczególne typy warto przybliżyć w wielkim skrócie, co kryje omawiany obszar.

Chronologicznie najstarsze są wyświetlacze LED, a więc wyświetlacze segmentowe i matryce świecących punktów. Zaraz po nich lokują się VFD, zawierające szklaną bańkę próżniową, emitery elektronów i znaki pokryte luminoforem.

Wśród wyświetlaczy LCD na rynku dostępne są znakowe wyświetlacze panelowe bez sterownika, a więc same płytki szklane. Dalej mamy wyświetlacze modułowe znakowe ze sterownikiem pozwalające na wyświetlanie do 4 linii po 20 znaków i małe wyświetlacze graficzne LCD, także z wbudowanym sterownikiem.

Kolejną grupę tworzą wyświetlacze graficzne TFT i OLED, które występują w wielu wykonaniach, z mniej lub bardziej złożonym sterownikiem. Poza wyświetlaczami bez obudowy na rynku znaleźć można wersje w formie modułów umieszczone w obudowie i wyposażone w zasilacz i interfejs pozwalający na podłączanie ich do innych urządzeń.

Takie wykonania w wersji panelowej, a więc mocowane do płyty czołowej, są wyposażeniem wielu instalacji przemysłowych, budynkowych, systemów audiowizualnych i reklamowych. Na rysunku 8 pokazano wyniki redakcyjnej sondy na temat, które typy wyświetlaczy przynoszą dystrybutorom największe dochody, rysunek 9 to z kolei ocena, w jakich rodzajach wyświetlaczy jest największa konkurencja, natomiast rysunek 10 wskazuje na typy elementów i technologie najszybciej rozwijające się.

W każdej z tych ocen na szczycie uplasowały się wyświetlacze graficzne TFT, co dowodzi, że nie tylko są one najbardziej atrakcyjne biznesowo, ale także mają na tyle silną pozycję, że ich znaczenie jeszcze długo nie zostanie nadwątlone przez nowe technologie, jak OLED.

Potwierdzenia dla takiej tezy można też szukać w tym, że znaczenie modułowych wyświetlaczy LCD cały czas jest wysokie mimo ekspansji nowszych produktów z matrycą aktywną, czyli TFT, które powinny wypychać je z rynku. Z pewnością rynek wyświetlaczy rozwija się dynamicznie i zachodzące na nim procesy można zaliczyć do szybkich, ale upowszechnienie się nowych technologii w momencie pojawienia się elementów na rynku dopiero się zaczyna.

Dostawcy wyświetlaczy - przegląd firm

Rys. 13. Ocena, które cechy oferty handlowej są najważniejsze w sprzedaży wyświetlaczy

Krajowi dostawcy wyświetlaczy to grono kilkudziesięciu firm handlowych, z których większość sprzedaje podzespoły elektroniczne i ma w tym obszarze szeroką ofertę, której omawiane produkty są podzbiorem.

Znaczące zainteresowanie omawianymi produktami widać zwykle po związaniu dystrybutora umową o współpracy z renomowanym producentem oraz tym, jakim ułamkiem wolumenu sprzedaży są wyświetlacze. Oceny potencjału dystrybucyjnego też najłatwiej dokonać, przyjmując za punkt odniesienia wielkość zaangażowania oraz sprzedaży.

Zdaniem specjalistów czołowi dostawcy na omawianym rynku to firmy takie jak Gamma, Artronic, TME, Unisystem, Maritex, JM Elektronik i Micros (rys. 11), ale ponieważ pokazana ocena jest po prostu zestawieniem opinii i nie ma przełożenia na wyniki sprzedaży ani udziały w rynku i może mieć po części charakter tylko pozytywnych skojarzeń, trzeba podaną listę uzupełnić o kilka nazw, które z wyświetlaczami mają silne związki, czyli firmy Farnell i Elfa, Arrow, Elhurt i Masters oraz SE Spezial oraz po stronie produktów specjalistycznych także Glyn i System.

Zestawienie znanych marek zagranicznych otwiera firma tajwański Winstar, którego dystrybutorem w Polsce są Unisystem oraz Ampire (marka sprzedawana przez Gammę). Bardzo duża kategoria "inne" obejmująca aż 46% przekonuje, że na rynku wyświetlaczy obecnych jest bardzo wielu producentów i nie ma mowy o tym, aby któryś z nich zdołał w niedalekiej perspektywie osiągnąć dominującą pozycję rynkową (rys. 12).

Ostatnie zestawienie przygotowane na bazie ankiet pokazuje, które elementy oferty handlowej w największym stopniu brane są pod uwagę przez klientów przy wyborze dostawcy (rys. 13). Pierwsze trzy miejsca okupują standardowe dla takich ocen odpowiedzi, a więc cena, jakość i termin dostawy.

W stosunku do innych produktów dość wysoko wypadła marka producenta, natomiast jako mało istotne postrzegane są kryteria związane z umiejętnościami handlowymi firmy. Czyli innymi słowy, przede wszystkim liczą się dobre komponenty.

Tabela z przeglądem ofert

Tabela 4. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Nieodłączną częścią raportu jest zestawienie tabelaryczne z przeglądem ofert firm, które nadesłały do redakcji wypełnione ankiety (łącznie 32). Tabela ma zwartą formę i zawiera tylko podstawowe informacje na temat, czy dany produkt jest w ofercie lub go nie ma oraz podstawowe wskazania pozwalające ocenić wielkość i stopień zaangażowania w omawianym rynku.

Poszczególne wiersze dzielą tabele na części poświęcone wyświetlaczom LED, panelowym wyświetlaczom znakowym LCD, modułowym wyświetlaczom LCD, graficznym TFT i na koniec innym technologiom. W tabeli 3 podane zostały dane adresowe do poszczególnych firm i wymienione zostały główne marki sprzedawanych produktów.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane
w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dostawców wyświetlaczy w Polsce
.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również