Struktura rynku

Rys. 7. Kryteria oferty handlowej w największym stopniu wpływające na wybór oświetlenia ledowego. Ponad 90% głosujących potwierdziło, że najważniejsza jest cena

Na rysunku 7 pokazujemy typowe zestawienie dla raportów "Elektronika" wartościujące poszczególne czynniki składające się na kompleksową ofertę handlową w zakresie oświetlenia LED. Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami na pierwszym miejscu znalazła się cena, która jest tym samym najważniejszym składnikiem oferty.

Kolejne miejsca dla jakości i parametrów też nie są zaskoczeniem, także to, że bardzo wysoko ocenione zostało znaczenie zgodności z normami oraz kompleksowej oferty. Jest to zapewne konsekwencja omówionych procesów, gdzie istotna jest jakość produktów, ale jednocześnie kupujący nie mają tanich i prostych w korzystaniu narzędzi umożliwiających weryfikację jakości, kontrolę deklarowanych przez producentów parametrów.

Oparcie inwestycji na spójnym systemie produktów, nierzadko markowych i wypróbowanych, jest zapewne sposobem na radzenie sobie z jakością, możliwością dopasowania oprawy do wymagań panujących w obiekcie oraz na to, aby mieć jednego dostawcę zamiast kilku, co ogranicza niewątpliwie ryzyko.

Rys. 8. Oczekiwania funkcjonale, jakie mają nabywcy oświetlenia ledowego w stosunku do produktów

Duża liczba miejsc, które trzeba oświetlać, różne warunki instalacyjne, bogactwo typów, wykonań, obudów, powodują, że różnorodność opraw oświetleniowych będących w ofertach dostawców jest bardzo duża. Na rysunku 8 pokazujemy wyniki badania ankietowego, którego celem była ocena, jakie parametry opraw są brane pod uwagę przez kupujących w pierwszej mierze. Za najważniejsze uznano długi czas eksploatacji i wysoką wydajność świetlną oraz sprawność (oszczędność energii). Zatem o zakupach decydują czynniki zapewniające oszczędności.

Ostatnie w tej sekcji zestawienie pokazane na rysunku 9 ilustruje główne branże będące odbiorcami dla omawianego w tym zestawieniu oświetlenia diodowego. Na samej górze silną pozycję zajmują zastosowania przemysłowe, a więc do oświetlenia hal produkcyjnych, magazynów, urządzeń technologicznych.

Drugą pod względem wielkości, ale o połowę mniejszą w zakresie skali oddziaływania grupę, tworzą zastosowania oświetleniowe w rolnictwie i hodowli, a więc w szklarniach, inspektach oraz fermach, oborach itp. obiektach. Trzecia grupa to zastosowania uliczne i architektoniczne realizowane przez władze samorządowe, zarządy opiekujące się budynkami biurowymi i obiektami użyteczności publicznej. Razem te obszary pokrywają ponad połowę aplikacji i tym samym można je postrzegać jako dominujące dla branży.

Krajowi dostawcy oświetlenia specjalistycznego LED

Rys. 9. Najwięksi odbiorcy diod LED dużej mocy w podziale na branże oraz grupy sektorowe

Dostawcami oświetlenia ledowego do zastosowań specjalistycznych jest grupa firm dystrybucyjnych z obszaru komponentów elektroniki, automatyki i energoelektroniki, dla której produkty te stały się ważnym rozszerzeniem produktowym biznesu, jak Masters, Dacpol oraz Micros. Poza najbardziej typowymi oprawami do zastosowań w magazynach, halach produkcyjnych oraz w oświetleniu ulicznym w ich ofertach są też lampy przeszkodowe, reflektory, oświetlacze dla urządzeń i inne.

Produkty specjalistyczne mają też firmy katalogowe takie jak RS Components, Conrad Electronic, Farnell element14, które obsługują działy utrzymania ruchu, zaopatrują produkcję i służby techniczne. W posiadanej przez nich szerokiej i różnorodnej ofercie istnienie opraw ledowych jest naturalne. Bardziej specjalizowany profil ma firma Delta Energy Systems, która oprócz systemów zasilania produkuje i oferuje klientom szeroką gamę lamp do oświetlenia ulicznego, budynkowego i przemysłowego.

Podobnie jest w przypadku Eltronu, w którego ofercie niedawno pojawiły się produkty oświetleniowe Waldmann do stosowane w przemyśle, architekturze i medycynie. Drugim producentem w naszym zestawieniu jest krajowy Luxon, a trzecim firma Micon. Obie produkują lampy uliczne oraz budynkowe.

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Oświetlenie LED mają także firmy takie jak Renex i Loktech, z tym że w ich przypadku jest ono integralną częścią oferty wyposażenia przemysłowego do produkcji, m.in. stołów i stanowisk pracy. CBTG Technologie zajmuje się dystrybucją lamp do oświetlenia ulicznego, Soyter Components ma moduły oświetleniowe firmy Seoul Semiconductor, a Acte zajmuje się systemami sterowania do systemów oświetleniowych, w tym tymi bazującymi na technologiach bezprzewodowych.

Przedstawiona w tabeli lista firm nie wyczerpuje całości zagadnienia w skali kraju, bo nierzadko oświetlenie ledowe pojawia się w ofertach firm spoza branży, jako wąsko wyspecjalizowane uzupełnienie bądź niszowa grupa produktów o unikalnych właściwościach. Ich ujęcie i dotarcie do nich w ogólnym opracowaniu, jakim jest nasz raport, nie jest łatwe, zwłaszcza przy tak dużej dynamice zjawisk.

Przegląd ofert w tabeli

W tabeli 1 przedstawiamy przegląd ofert dostawców produktów związanych ze specjalistycznym oświetleniem LED. W tabeli 2 podajemy dane kontaktowe do wymienionych dostawców. Lista ta powinna ułatwić pierwszą selekcję dostawców i zachęcić do dalszych, bardziej szczegółowych kontaktów.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dostawców specjalistycznego oświetlenia LED w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również