Presja na jakość oraz lepszą ergonomię

Jakość produktów i usług w krajowej branży elektroniki jest zagadnieniem, którym w ostatnich latach poświęca się wiele uwagi. Inwestycje w wyposażenie stanowisk roboczych są z pewnością fragmentem tego procesu, bo nie da się zapewnić odpowiedniego poziomu zaawansowania technologicznego bez inwestycji w nowoczesne produkty.

Dotyczy to usług posprzedażnych, a więc głównie serwisu oraz także produkcji, a więc stanowisk do montażu ręcznego, napraw produkcyjnych pakietów elektronicznych oraz inspekcji. Te same uwagi dotyczą stanowisk laboratoryjnych oraz w działach projektowych.

Zapewnienie usług wysokiej jakości staje się istotne z uwagi na coraz większe wydatki związane z obsługą serwisową, kosztami logistyki towarów, zwykle dużą ceną podzespołów składających się na BOM, a także dla zachowania dobrych relacji z klientami i postrzegania marki. Wszystkie te aspekty w dzisiejszych czasach są coraz bardziej istotne.

Jakie znaczenie dla biznesu firmy ma sprzęt
wyposażenia warsztatowego

Dla prawie co drugiej firmy narzędzia ręczne i sprzęt do wyposażenia stanowisk jest jedynie jedną z wielu pozycji w ofercie i najczęściej pełni on funkcję dodatku do większej całości. Taka konstrukcja biznesu jest naturalna dla dużych firm zaopatrujących w materiały i urządzenia producentów oraz dla dystrybutorów komponentów elektronicznych, w tym oczywiście firm katalogowych, które z reguły zawsze mają takie dodatki. Co piąta firma ma wyższy stopień specjalizacji i produkty takie są dla niej strategiczne. Zapewne jest to wynik tego, że tytułowy asortyment jest relatywnie spory i w oparciu o współpracę z renomowanym producentem daje się na nim zbudować rdzeń biznesu. Środkowa część, a więc sytuacja, gdy omawiane produkty tworzą jeden z istotnych pionów, to domena co trzeciej firmy.

Drugim ważnym zagadnieniem w opisywanym obszarze jest ergonomia, a więc dążenie, aby produkty miały konstrukcję i kształt dopasowany do fizjonomii człowieka, zapewniając ludziom komfortową pracę przez długi czas bez zmęczenia. Ergonomia w największym stopniu dotyczy stanowisk roboczych i narzędzi ręcznych, prawdopodobnie z uwagi na długi czas korzystania z nich podczas pracy.

Ergonomia na stanowiskach pracy jest oczywiście też ważna, bo zagadnienie to jest kluczowym czynnikiem zapewniania wydajności i ograniczania absencji chorobowej. Poza tym ergonomiczne narzędzia pośrednio gwarantują długi okres ich używania, także dzięki lepszej akceptacji ich przez pracowników.

Stanowiska robocze

W ostatniej dekadzie wielkie przeobrażenia dokonały się w zakresie stołów roboczych. Branża wyzbyła się już praktycznie mebli biurowych i dzisiaj podstawą stanowiska są konstrukcje specjalizowane. Ich cechą jest możliwość kompozycji pasującego rozwiązania poprzez wybór elementów z systemu modułowego oraz ich montaż uwzględniający możliwość dopasowania wymiarów, wielkości, liczby półek, podnóżka i elementów dodatkowych, jak na przykład wyciągi oparów, a także wbudowanych instalacji związanych z oświetleniem, rozprowadzeniem zasilania itp. Czasy, kiedy człowiek dopasowywał się do biurka, już są przeszłością.

Struktura sprzedaży sprzętu
warsztatowego w 2017 roku

Blisko połowa firm zadeklarowała w ankietach, że ze sprzedaży narzędzi ręcznych i wyposażenia warsztatowego uzyskuje do 250 tys. zł rocznie, a więc stosunkowo mało, tak jak dla wielu drobnych dodatków. Milion obrotu przekracza co trzeci dostawca, ale 5 mln już tylko co dwudziesta firma. Odnosząc te dane do wielkości krajowego rynku i szerokiego asortymentu takich produktów podane wartości sprzedaży są zapewne trochę zaniżone. Być może powodem jest to, że nie wszyscy odpowiedzieli na to pytanie w ankietach - co trzecia firma wykonała unik, przez co można przypuszczać, że na wykresie brakuje góry.

Specjalizowane konstrukcje mebli dla elektroniki uwzględniają wymagania ochrony antystatycznej, pozwalają na uziemienie konstrukcji oraz mają antystatyczny blat. Kolejna przewaga dotyczy odporności powierzchni na temperaturę np. przy lutowaniu. Liczą się ponadto drobiazgi, jak przepusty i prowadnice do kabli, uchwyty, to, że konstrukcja jest wyprofilowana, pozwala na montaż wykorzystywanego sprzętu itp.

Narzędzia ręczne

Zjawiska w obszarze narzędzi ręcznych są podobne jak w omówionych wcześniej materiałach chemicznych. Liczba funkcjonujących wersji, typów szybko się zwiększa i dotyczy to wszystkich grup produktowych, od śrubokrętów, poprzez szczypce, po pęsety.

Zwiększa się grupa narzędzi specjalistycznych, np. zaciskarek do konektorów, przyrządów do usuwania izolacji z przewodów, a także narzędzi precyzyjnych do pracy z urządzeniami mobilnymi.

Dużo sprzętu tego typu jest dostępnego w wersjach antystatycznych i antymagnetycznych. Szeroka oferta jest elementem promowania rozwiązań wysokiej jakości, poprzez porównanie i zestawianie obok siebie produktów różnej klasy i tym samym budowanie świadomości klientów co do jakości. Z punktu widzenia rozwoju biznesu promowanie dobrych rozwiązań jest jednym z najważniejszych procesów wspomagających wzrost rynku.

Grupy produktów o największym potencjale rynkowym

Największy potencjał rynkowy mają materiały i urządzenia związane z ochroną antystatyczną, bo potrzeba ochrony stale się powiększa, a materiały tego typu się zużywają i co jakiś czas trzeba kupować nowe. W dalszej kolejności są to urządzenia do lutowania, zarówno klasyczne stacje lutownicze, jak i specjalistyczne do reworku układów BGA lub demontażu za pomocą gorącego powietrza. Sprzęt lutowniczy zawsze stanowił podstawowy element stanowiska roboczego i nic w tej sytuacji się nie zmienia. Stosunkowo wysoko oceniono potencjał mebli, stołów, krzeseł, a po stronie urządzeń sporo wskazań padło na mikroskopy i kamery. To znak, że miniaturyzacja urządzeń posunęła się tak daleko, że nieuzbrojonym okiem nie da się już dostrzec szczegółów. Należy oczekiwać, że w kolejnych latach znaczenie urządzeń takich jak kamery, mikroskopy, lupy i podobne cały czas będzie się zwiększać.

Coraz więcej narzędzi ręcznych ukierunkowanych jest na poprawę komfortu pracy na stanowisku. Są to na przykład chwytaki, zestawy "trzecia ręka", otwieracze do obudów i podobne akcesoria. Z uwagi na tę szybko rosnącą liczbę niezbędnego sprzętu i postępującą specjalizację nie da się mieć na stole warsztatowym wszystkiego z górnej półki.

Nierzadko przeszkadza w tym mała skala działania, okresowość koniunktury w biznesie oraz krótki czas życia wielu produktów i technologii zwłaszcza z zakresu elektroniki konsumenckiej. Narzędzi jest dzisiaj tyle, że tworzy się zestawy ukierunkowane na potrzeby specyficznych branż, np. serwisu telefonów komórkowych. Jest to jakieś kompromisowe rozwiązanie.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie