Przełączniki, przyciski i klawiatury

Przełączniki, przyciski i klawiatury to grupa popularnych podzespołów, łączących w całość wiele branż i aplikacji, będących najważniejszym ogniwem interfejsu człowiek-maszyna w technice. Wprawdzie zmiany technologiczne prowadzą powoli do ograniczenia zapotrzebowania na klasyczne klawiatury i elementy przełączające, niemniej rozwój przemysłu elektronicznego i wzrost liczby krajowych producentów elektroniki oraz stały trend elektronizacji niemalże każdej dziedziny techniki powodują, że wypadkowe zapotrzebowanie na elementy elektromechaniczne stale wzrasta.

Jednym z ważniejszych zjawisk widocznych na rynku elementów elektromechanicznych jest miniaturyzacja. Urządzenia i aplikacje elektroniczne stają się coraz mniejsze. Do tego się już przyzwyczailiśmy i traktujemy to jako coś oczywistego i naturalnego. Niemniej nie jest to trend ograniczony wyłącznie do elektroniki mobilnej ani nawet konsumenckiej, stąd rozwiązania elektromechaniczne, a więc przyciski, złącza, przekaźniki, z każdą generacją stają się coraz bardziej kompaktowe.

W przypadku klawiatur miniaturyzacja dotyczy większej skali integracji przełączników z podświetleniem, ekranami, opisami itp. Jest konieczna, gdyż bez niej możliwości aplikacyjne takich komponentów z czasem by malały, niemniej warto dostrzec, że proces ten nie ma wpływu na jakość rozwiązań, np. trwałość mechaniczną lub obciążalność i trwałość elektryczną.

Pozycja w biznesie przełączników, przycisków i klawiatur

Co trzecia firma postrzega przełączniki, przyciski i klawiatury jako produkty bardzo ważne dla jej biznesu. W takiej grupie znajdują się wszyscy producenci przełączników i klawiatur, a także wąsko wyspecjalizowane firmy dystrybucyjne. Co piąta firma aktywna w tym obszarze rynku postrzega przełączniki i klawiatury jako jedną z kilku istotnych pozycji w ofercie, a dla blisko połowy jest to dodatek co innej większej reszty. Ta pierwsza niebieska na wykresie grupa jest stosunkowo duża w porównaniu do innych naszych zestawień poświęconych komponentom elektronicznym i potwierdzeniem atrakcyjności biznesowej i popularności rozwiązań elektromechanicznych w technice.

Z przełączników nie rezygnuje się bez powodu ani też nie szuka na siłę zastępczych technologii, bo z każdą kolejną generacją poprawiają się ich parametry: trwałość mechaniczna i elektryczna, a następnie odporność środowiskowa. Poprawia się wzornictwo, rośnie liczba dostępnych typów, kolorystyki i opcji oraz akcesoriów. Innymi słowy, producenci pracują nad tym, aby kwestia wyboru od strony technicznej (mechaniczny czy elektroniczny) oraz jakościowej była jak najbardziej neutralna.

W przypadku przełączników przemysłowych, a więc tam, gdzie miniaturyzacja ma mniejsze znaczenie, rozwój technologii kieruje się często w stronę modułowości. W systemach takich, w ramach jednego rdzenia i pola przełączającego, można zmieniać fronty, kształty klawiszy, podświetlenie, kolor, a także spinać kilka oddzielnych przycisków w bloki. To samo dotyczy zgodności akcesoriów, które zwykle są wspólne dla wielu różnych elementów. Zapewnia to możliwość komponowania rozwiązań przez klientów, a producentom pozwala nieco ograniczyć liczbę wersji, bo np. element przełączający może być wspólny dla całej grupy.

Kolejne zjawisko to elektronizacja przycisków i integrowanie w nich technologii dotykowych, np. piezoelektrycznych, pojemnościowych lub indukcyjnych. Dotykowe przyciski tego typu, jako wydzielone, pojedyncze elementy stanowiące odrębną całość, zostały zbudowane już ładnych parę lat temu, niemniej dopiero niedawno można je dostrzec w ofertach wielu producentów. Takie technologie są najczęściej wykorzystywane w aplikacjach narażonych na wandalizm, gdyż zapewniają bardzo dużą trwałość mechaniczną. Coraz częściej takie przyciski dotykowe pozwalają też na obsługę ręką w rękawiczce, co pomaga w popularyzacji "dotyku".

Jacek Jastrzębski

QWERTY

 • Czego oczekują klienci od producentów klawiatur?

Klawiatury foliowe (mebranowe) to podzespoły elektroniczne produkowane na indywidualne zamówienia klientów. W związku z tym klienci oczekują indywidualnego podejścia do ich projektowania i produkcji. Oczekiwana jest przede wszystkim elastyczność przy ustalaniu wymagań, jakie mają spełniać nowo projektowane klawiatury oraz umiejętne wyważenie priorytetów pomiędzy możliwościami technicznymi, funkcjonalnymi a ceną gotowego wyrobu. Reasumując, klienci oczekują najwyższej jakości, zarówno technicznej, jak i estetycznej, przy możliwie najniższej cenie.

 • Co zmienia się w technologii klawiatur?

Zmiany technologiczne przy produkcji klawiatur foliowych idą w dwóch podstawowych kierunkach. Nieustannie zwiększa się funkcjonalność nowych konstrukcji poprzez montowanie w nich coraz większej liczby nowych elementów. Obecnie nie są to tylko blaszki stykowe oraz diody świecące LED.

Miniaturyzacja elementów elektronicznych umożliwia umieszczanie w warstwach klawiatur takich elementów, jak: różnego typu czujniki np. pojemnościowe, hallotronowe, indukcyjne itp., supercienkie wyświetlacze typu OLED, światłowody do podświetleń klawiszy lub pól informacyjnych. Ich mnogość umożliwia konfigurowanie klawiatur foliowych do różnorodnych zastosowań przy niezwykle łatwym ich użyciu w procesie produkcyjnym, sprowadzającym się do naklejenia na obudowę i podłączenia wyprowadzeń do elektroniki urządzenia.

Jednoczesne naciski na obniżanie cen powodują konieczność poszukiwania sposobów na obniżanie kosztów produkcji, które mają rekompensować coraz wyższe koszty użytych materiałów i elementów elektronicznych. Dzisiejsza produkcja klawiatur w dużej mierze oparta jest na coraz droższej pracy ręcznej.

W związku z tym zmiany technologiczne koncentrują się na próbach zautomatyzowania przynajmniej niektórych procesów produkcyjnych. Obecnie badane są technologie umożliwiające drukowanie: kolorowych elewacji, ścieżek przewodzących prąd elektryczny, rezystorów, elementów izolacyjnych, diod LED i innych elementów klawiatur w jednym procesie produkcyjnym.

 • Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze klawiatury?

Pytanie powinno dotyczyć nie tyle wyboru, co projektowania klawiatury do własnych zastosowań. Kryterium wyboru parametrów jest bardzo proste. Powinny one być dostosowane do warunków pracy urządzenia oraz umożliwiać łatwą obsługę elektroniki. Kierowanie się innymi kryteriami, na przykład modą, zwykle komplikuje konstrukcję, podwyższa cenę, może utrudniać obsługę i obniżać niezawodność urządzenia. Na przykład nie warto stosować podświetlanych klawiszy do urządzeń pracujących w jasnych pomieszczeniach, a do pracy przy narażeniach chemicznych i klimatycznych należy konstruować szczelne klawiatury.

 • Czy ofensywa ekranów dotykowych zagraża pozycji klawiatur na rynku?

Ekrany dotykowe są bardzo interesującym rozwiązaniem, eleganckim, a przede wszystkim modnym. Ze względu na swoje właściwości techniczne nie nadają się jednak do wszystkich zastosowań, do których używane są klawiatury foliowe. Stanowią nie tyle zagrożenie, co uzupełnienie oferty w dziedzinie paneli sterujących.

Wydaje się, że po przeminięciu pierwszyej fascynacji i mody, znajdą zastosowanie we właściwych dla siebie miejscach. Tendencje występujące w dziedzinie ekranów dotykowych (używanie ich na siłę do każdego zastosowania) są doskonałym przykładem ilustrującym odpowiedź na pytanie o właściwe kryteria doboru środków technicznych do sterowania elektroniką.

RÓŻNORODNY RYNEK

Duża liczba zajmujących się produkcją i sprzedażą przełączników, przycisków i klawiatur dowodzi atrakcyjności biznesowej, napędzanej ogólnym rozwojem rynku elektroniki, automatyki i wzrostem liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Rozwój rynku napędzają także inwestycje, modernizacje starych linii produkcyjnych, urządzeń infrastruktury, postępująca automatyzacja i obowiązki prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania oraz także rozwój usług montażu kontraktowego. Poprawia się koniunktura na rynku profesjonalnym: wojskowym, kolejowym, komunikacji bezprzewodowej.

Najważniejsze cechy elementów elektromechanicznych brane pod uwagę przy zakupach

W zestawieniu cech oferty handlowej, które w największym stopniu decydują o kupnie przycisków i klawiatur, oczywiście na pierwszym miejscu ulokowała się cena, co jest praktycznie zawsze regułą dla tego typu rankingów. Kryterium ceny zawsze towarzyszyło i zapewne będzie towarzyszyć zakupom komponentów w branży elektronicznej, zwłaszcza w obszarze, gdzie na rynku można wybierać spośród wielu dostawców i popularnych podzespołów. Kolejne dwa miejsca zajęły jakość i parametry techniczne, czyli pierwsza trójka wygląda jak najbardziej typowo. Zaskakująca jest natomiast czwarta pozycja, a więc krótki termin dostawy, co pokazuje skalę przeobrażeń, jakie zaszły w łańcuchu dostaw w ostatnich latach. Elementy elektromechaniczne są nierzadko dość drogie, stąd w trudniejszych czasach nabywcy wolą nie kupować ich na zapas, ale raczej szukają dostawcy, który będzie mógł szybko dostarczać potrzebne w danej chwili ilości. Taki trend preferuje znaczenie szybkiej dostawy.

Natomiast przyczyny ograniczające tempo rozwoju rynku leżą zwykle po stronie ekonomicznej. Są to także przyzwyczajenia klientów, silna miniaturyzacja ograniczająca miejsce dostępne dla przełączników i klawiatury, no i oczywiście interfejsy użytkownika bazujące na technologiach dotykowych. Warto dodać, że te wymienione czynniki nie zmieniają się od co najmniej 5 lat, przez co biznes w praktyce determinuje ogólny klimat w gospodarce.

Arleta Beniuszys

Elhurt

 • Jakie jest podejście do relacji cena - jakość wśród krajowych klientów?

Elementy te charakteryzują się chyba największym zróżnicowaniem jakościowym. Jest bardzo duży wybór produktów, o określonej specyfikacji, dla których czynnikiem różnicującym będzie cena. To ona bardzo często idzie w parze z jakością. Są klienci, którzy nawet przy potencjalnych oszczędnościach na poziomie 50% ceny nie pozwolą sobie na zamianę dobrego i sprawdzonego przełącznika czy przycisku na element - nawet przetestowany, ale pochodzący z nieznanego źródła.

Za jakością stoją bowiem: renoma producenta, stabilność transakcji czy pewność dostaw, szczególnie przy projektach zaplanowanych na dłuższy czas. Jednocześnie funkcjonuje niemała liczba klientów, dla których liczy się spełnienie założonych, podstawowych funkcji oferowanego produktu. Tu nie ma też znaczenia zmiana producenta w trakcie realizowania projektu. Tacy klienci, bez uszczerbku dla funkcjonalności produktu, wykorzystują produkty tańszych producentów.

 • Które branże i grupy odbiorców przełączników i przycisków są w warunkach krajowych najbardziej wartościowe?

Odbiorca, który oczekuje wysokiej odporności mechanicznej, środowiskowej oraz niezawodności działania, jest najbardziej wartościowy z punktu widzenia rozwoju sprzedaży. To on, mimo rozwijających się technologii rozwiązań "dotykowych", będzie stale zainteresowany tymi elementami. Urządzenia przemysłowe, elektryczne, sprzęt wojskowy, medyczny po prostu nie mogą obyć się bez tradycyjnych przełączników. Teraz i w przewidywalnej przyszłości wydaje się, że branże rozwojowe w tym zakresie to: przemysł ciężki, transport, hutnictwo, przemysł przetwórczy, integratorzy systemów, służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

EKRAN DOTYKOWY ZAMIAST PRZYCISKU

Dzisiaj coraz trudniej znaleźć na płytce drukowanej potencjometr, liczba złączy też raczej jest ograniczana do co najwyżej dwóch-trzech, a wiele przycisków, które do niedawna wypełniały płyty czołowe, zastępuje się odpowiednikami dotykowymi. Klawiatury zastępowane są wyświetlaczami graficznymi połączonymi w funkcjonalną całość z ekranami pojemnościowymi.

Rozwiązania dotykowe opierające się na ekranach połączonych z wyświetlaczami, na pojedynczych przyciskach bazujących na takich technologiach, pojawiają się w coraz większej liczbie urządzeń elektronicznych i w konsekwencji rodzą pytania o wpływ takich technologii i zakres oddziaływania na rynek.

Przegląd ofert krajowych dostawców przełączników, przycisków i klawiatur

Pozwalają one na wyeliminowanie najbardziej dotkliwych wad rozwiązań tradycyjnych - ograniczonej trwałości i podatności na wpływ środowiska. Umieszczenie sensora dotykowego nawet za grubą warstwą ochronną, na przykład za kilkumilimetrowej grubości taflą szkła lub poliwęglanu, zapewnia nieporównywalnie większą odporność nie tylko na zużycie, ale także pozwala na mycie agresywnymi środkami chemicznymi wymagane np. w przemyśle spożywczym.

Najnowsze rozwiązania pozbawione są już wielu dokuczliwych wad (obsługa w rękawiczce, brak opóźnienia i brak pewności zadziałania) i trafiają poza rozwiązaniami ściśle konsumenckimi do obszarów półprofesjonalnych (sprzęt audio, AGD) lub też aplikacji, gdzie liczy się wygląd i dobre parametry, jak chociażby medycyna.

W praktyce przyciski dotykowe przeznaczone są przede wszystkim do realizacji interfejsu użytkownika. Nie nadają się do przełączania napięć zasilających, bo same wymagają zasilania, wysokich napięć ani też czułych sygnałów z sensorów. Nie da się ich używać w aplikacjach wymagających absolutnej pewności działania (tzw. aplikacje bezpieczeństwa), w warunkach silnych zaburzeń elektromagnetycznych, na przykład blisko pracujących urządzeń do zgrzewania indukcyjnego, suszarek mikrofalowych lub w sąsiedztwie działających nadajników radiowych.

Niemniej sytuacja zmienia się dynamicznie i kolejne pomysły przynoszą sporo zmian, bo wiele negatywnych opinii dotyczy tych pierwszych konstrukcji bazujących na technologii pojemnościowej. Aktualnie na rynku są też rozwiązania piezoelektryczne (bazują na minimalnym ugięciu płytki ceramicznej) oraz indukcyjne, które rozszerzają możliwości aplikacyjne.

Ale droga do tego, aby trwale i całkowicie zmienić branżę elektromechaniczną, jest jeszcze bardzo daleka.

Małgorzata Wilkosz

Micros

 • Jak wybierać dostawcę elementów elektromechanicznych? Na co zwracać uwagę przy selekcji?

Przy wyborze dostawcy należy zwrócić uwagę na jakość dostarczanych przez niego elementów elektromechanicznych. Istotne jest również dostarczenie komponentów mających zgodność z aktualnymi normami oraz posiadanie przez producenta odpowiednich certyfikatów, nowoczesnych linii produkcyjnych i stosowanie technologii, które zapewnią dostawy precyzyjnie wykonanych, niewadliwych i powtarzalnych komponentów. Istotna jest także szerokość asortymentu dostawcy, co zapewni klientowi dostawę elementów o odpowiedniej jakości, cenie i miłym dla oka wzornictwie.

W TYM OBSZARZE JAKOŚĆ TO PODSTAWA

Kiepskiej jakości przełącznik lub klawiatura jest w stanie skutecznie popsuć opinię o producencie urządzenia wśród klientów, a firmę wpędzić w kosztowny serwis. W miarę upływu lat coraz więcej osób jest świadomych tego ryzyka i co jest również ważne, ma obecnie pieniądze na to, aby je minimalizować.

Podejście klientów do jakości

Wzrost zainteresowania przez klientów wyrobami markowymi o wysokiej jakości to cecha pożądana przez wszystkich dostawców, gdyż świadczy ona o dojrzałości rynku. Im większe znaczenie jakości, tym dojrzalsze relacje na rynku i odwrotnie, dlatego pytanie to jest takie ważne. Na produkty wysokiej jakości nie tylko klientów musi być stać, ale też muszą oni umieć ocenić poszczególne rozwiązania od tej strony, by wybierać wartościowe pozycje. Warto zatem odnotować, że ponad dwie trzecie pytanych osób wskazało, że jakość elementów elektromechanicznych ma znaczenie dla kupujących i jest brana pod uwagę przy kupnie.

W branży elementów elektromechanicznych funkcjonuje wielu producentów, zwłaszcza w zakresie wersji standardowych. Terminem tym określa się często rozwiązania najpopularniejsze, gdzie poza oryginalnym pomysłodawcą jest wielu naśladowców tworzących odpowiedniki, zamienniki, a jeśli konstrukcja oryginalna jest chroniona, to nierzadko dostępne są też jej podróbki. Zamienniki zawsze są tańsze, ale często ich jakość jest słaba.

Dla wielu producentów kontakt z takimi produktami ma walory edukacyjne i pogłębia zainteresowanie jakością. Ale wykorzystywanie chińskich podróbek jako zamienników wyrobów markowych spędza sen z oczu autoryzowanym dystrybutorom, bo nie tylko degraduje sprzedaż, ale niszczy prawidłowe relacje wiążące markę z jakością. Z roku na rok sytuacja się poprawia, niemniej w praktyce najwięcej pozytywnych zmian wynika z coraz większej świadomości klientów i ich rosnącego potencjału zakupowego.

Co się liczy od strony funkcjonalności?

Zdaniem pytanych w ankietach specjalistów zdecydowanie najważniejszym czynnikiem determinującym funkcjonalność elementów elektromechanicznych jest wysoka trwałość mechaniczna, zapewniająca wieloletnie działanie tych elementów. Drugi czynnik, a więc ochrona środowiskowa, w pewnym stopniu jest powiązana z pierwszym, gdyż determinuje możliwość zastosowania elementu w przemyśle. Można zatem stwierdzić, że specjaliści podchodzą do kupowania elementów elektromechanicznych w sposób utylitarny, a więc poprzez rzeczową analizę potrzeb, możliwości i oczywiście kosztów, a kupowane przełączniki i klawiatury mają być niezawodne w każdych warunkach i długim czasie. Co trzeci pytany wskazał też na duże znaczenie modułowości konstrukcji dostępnej w wielu nowych podzespołach, pozwalającej na tworzenie indywidualnych wykonań.

W ostatniej dekadzie trwałość tradycyjnych przełączników i przycisków znacznie się też poprawiła. Producenci poprawili precyzję działania i sięgnęli po nowe, lepsze materiały, aby zdjąć z elementów elektromechanicznych odium najsłabszego ogniwa. Ponieważ w wielu aplikacjach przełączniki i przyciski pracują z niskimi napięciami i prądami, coraz częściej w kartach katalogowych rozgranicza się wytrzymałość mechaniczną od elektrycznej, co pozwala lepiej dobrać konkretny element do aplikacji.

Paweł Leśniewski

Eltronika

 • Jaka jest rola jakości w przyciskach i przełącznikach?

Aby mówić o jakości przełączników, powinniśmy porównać kilka wstępnie pasujących nam rozwiązań, następnie wybrane wziąć na swój obiektywny "warsztat" i dokonać oceny. Ale jak to zrobić? Po wybraniu grupy produktów sprawdzamy ich parametry elektryczne, szczelność, żywotność podaną w cyklach mechanicznych, a także materiały, z których wykonane są chociażby obudowa, aktywator czy kontakty przełącznika.

Wbrew pozorom znaczenie ma tutaj każdy detal. Niejednokrotnie już wstępna ocena specyfikacji pozwala nam odrzucić niektóre przełączniki z wytypowanej grupy na tym etapie i skupić się na dwóch, trzech modelach. Warto zwracać uwagę na jakość, aby podczas użytkowania nie zostać zaskoczonym uszkodzeniami.

Wada jakościowa przełącznika może spowodować nagłe sparaliżowanie całego systemu, tzn. nie będzie można uruchomić urządzenia bądź nie zadziała istotna jego funkcja, co wiąże się z przestojem, kosztami serwisowymi, czasem nawet odrzuceniem projektu przez finalnego odbiorcę.

 • Czy przełączniki i przyciski to produkty, w których mało się zmienia w technologii?

Uwagę zwracają rozwijające się technologie związane z obsługą dotykową, więc przełączniki piezoelektryczne oraz pojemnościowe. To grupy produktów zaawansowane technologicznie, jednocześnie zapewniające długotrwałą żywotność. Producenci zaczęli zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo swoich wyrobów, pojawiają się w nich kolejne atesty i certyfikaty.

Warto odnotować, że klient dziś często oczekuje łatwości i szybkości montażu przełącznika, czasem decyduje się na gotowe rozwiązanie, czyli np. panel przełącznikowy w ramce bądź np. gotową klawiaturę membranową lub metalową, co zapewnia mu pełne sterowanie funkcjami urządzenia.

 • Jak wybierać dostawcę elementów elektromechanicznych?

Sugerowałbym wybierać dostawców z dobrym wsparciem technicznym oraz doświadczeniem. Już na wstępie poszukujący przełącznika uzyska rzetelne informacje, pozna cechy przełącznika, a także dowie się np. jakie powinien zastosować akcesoria do wybranej serii, aby stworzyć cały komplet. Takie działania inżynierów ze strony dostawcy są bardzo istotne z punktu widzenia klienta, unikamy wtedy tworzenia zamówienia niekompletnego, braku w nim istotnych akcesoriów np. kontakt-bloków, nakładek, aktywatorów. Warto, by był to dostawca ze swoim magazynem, który zapewni nam ciągłość dostaw.

W KLAWIATURACH ZMIANY SĄ NIEWIELKIE

Mimo upływu lat największe znaczenie na rynku mają klawiatury foliowe. Są one dość tanie i jednocześnie trwałe, niewielkiej głębokości i dające duże możliwości indywidualizacji. Klawiatury foliowe wybijają się na rynku także swoją elastycznością technologiczną, gdyż mogą być wykonywane w wielu różnych opcjach związanych z kształtem klawiszy, sygnalizacją naciśnięcia, a nawet pozwalają na instalację podświetlenia dla całości klawiatury lub selektywnej iluminacji przycisków.

Możliwe jest też łączenie klawiatury z oknem dla wyświetlacza, przez co w ten sposób daje się opracować cały panel frontowy urządzenia. Wraz z warstwami realizującymi ekranowanie elektromagnetyczne, konstrukcja jest zabezpieczana przed wpływem czynników środowiskowych lakierami i warstwami ochronnymi. Nowe materiały bazowe, trwałe tworzywa sztuczne i silikony dają możliwość stworzenia trwałych klawiatur do wielu aplikacji.

Rozwój technologii dotykowych a rynek tradycyjnych elementów elektromechanicznych

Zdaniem połowy pytanych w ankietach specjalistów technologie dotykowe silnie oddziałują na rynek elementów elektromechanicznych i prowadzą do eliminacji rozwiązań mechanicznych, ale dzieje się to tylko w wybranych sektorach rynku, takich jak na przykład elektronika konsumencka. W rozwiązaniach profesjonalnych, a więc przemysłowych, wojskowych, medycznych, ten wpływ jest znacznie słabszy. Rozwiązania elektromechaniczne w tych obszarach zapewniają pewność zadziałania, dużą trwałość, możliwość indywidualizacji, wizualizację stanu oraz ładne wzornictwo. Są to silne atuty gwarantujące zainteresowanie klientów, rozwój rynku i dobre perspektywy.

Warto zauważyć, że technologie produkcji klawiatur częściowo przenikają się i oprócz podstawowych wersji są jeszcze wykonania pośrednie i hybrydowe, w których gumowe klawisze współpracują z zestykami foliowymi lub mikroprzełącznikami, co dowodzi, że w praktyce technologia wykonania styków jest luźno powiązana z klawiszem. Zapewnia to niewątpliwie wysoką elastyczność konfiguracji i możliwość dopasowania się do mniej typowych wymagań. Są nawet rozwiązania wykorzystujące technologie dotykowe, a wersje silikonowe stają się dostępne nie tylko dla dużych serii.

Producenci klawiatur inwestują w produkcję bazującą na trwałych materiałach, wykorzystują druk cyfrowy po to, aby dać możliwość pełnej indywidualizacji projektów i łączą w ramach jednej oferty wiele technologii przełączających, podświetleń.

Mariusz Duczek

Schurter Electronics

 • Czy ofensywa ekranów dotykowych zagraża pozycji tradycyjnych elementów elektromechanicznych?

Zauważam zmianę preferencji klientów zamieniających rozwiązania bazujące na dużych klawiaturach na ekrany dotykowe. Największa jednak zmiana dokonuje się w przypadku samych ekranów dotykowych, gdzie maleje udział technologii rezystancyjnej na rzecz pojemnościowej. Dla średniej wielkości klawiatur, od 12 do 25 przycisków, obserwujemy przechodzenie ku rozwiązaniom opartym na ekranach pojemnościowych. W mniejszych aplikacjach, do 10 przycisków, nadal prostota obsługi i wyraźne wrażenie "przełączania" sprawia, że klawiatura pozostaje dominująca.

Przewaga ekranów w technologii pojemnościowej jest zauważalna szczególnie w branżach automatyki związanych ze sterowaniem i kontrolą procesów oraz w branży medycznej. Jednocześnie rośnie zainteresowanie kompletnymi rozwiązaniami, które integrują interfejs użytkownika, potrzebne komponenty, wparcie inżynieryjne i produkcyjne w jeden, końcowy produkt, do którego klient dodaje własny know-how.

Zobacz również